PC KAM Advies ISO Certificatie

ISO 9001 Certificering

PC KAM Advies heeft ruim 25 jaar ervaring met opzet en onderhoud van bedrijfsmanagementsystemen zoals:

ISO   9001 kwaliteitsmanagement
ISO 14001 milieumanagement
ISO 45001/ NTA 8620 arbeidsomstandighedenmanagement
VCA*, VC** en VCA-P bedrijfscertificeringen.

ISO 9001 certificering betekent een bevestiging en garantie voor uw klanten en opdrachtgevers dat uw organisatie de kenmerken kwalificatie en de status bezit van een voor ISO 9001 gecontroleerde en beoordeelde gekwalificeerde onderneming.  

Deze ISO 9001 certificering en kwalificatie laat zien dat uw bedrijf én uw werknemers én de producten en diensten die u levert, voldoen aan de eisen van de ISO 9001 norm, aan wet- en regelgeving en aan wensen, voorgeschreven kenmerken, eisen en verwachtingen van de klant. 

Deze bevestiging dat u aan de eisen voldoet ontvangt u in de vorm van een ISO 9001-certificaat of attest en is een schriftelijke verklaring door een geaccrediteerde en geautoriseerde ISO 9001 certificering Instelling (CI) die uw klanten garandeert dat u werkt conform de eisen van de ISO 9001 standaard en werkt in overeenstemming met de voorschriften van de norm en met de wensen en overeengekomen voorwaarden van klanten en opdrachtgevers. 

De ISO 9001:2015 certificatie Instelling die de audits (controles) uitvoert en de schriftelijke verklaring levert moet zelf ook ISO 9001:2015 geaccrediteerd (ISO 9001:2015 gecertificeerd) zijn voor deze specifieke ISO 9001 norm. De audits en boordelingen door de CI kunnen worden geverifieerd door de Raad van Accreditatie (RvA).  

Wanneer uw klant een internationaal erkend NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitssysteem certificaat voorschrijft (of NEN-ISO-14001 voor milieu of ISO/IEC 27001 voor informatieveiligheid kwaliteitssysteem) of een ISO 9001:2015 certificering is verplicht om mee te mogen doen aan een aanbesteding of tender van de overheid, dan kunt u met ISOMANAGEMENT snel praktisch en professioneel en vakkundig tegen lage kosten een ISO 9001:2015 certificaat behalen. 

Wanneer uw klant een internationaal erkend NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitssysteem certificaat voorschrijft (of NEN-ISO-14001 voor milieu of ISO/IEC 27001 voor informatieveiligheid kwaliteitssysteem) of een ISO 9001:2015 certificering is verplicht om mee te mogen doen aan een aanbesteding of tender van de overheid, dan kunt u met ISOMANAGEMENT snel praktisch en professioneel en vakkundig tegen lage kosten een ISO 9001:2015 certificaat behalen. 

U kunt daarna met ISO 9001:2015 certificering zelf uw organisatie eenvoudig en betaalbaar optimaliseren, voldoen aan de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement norm-eisen en daarmee meer onderscheid maken tussen uw organisatie en de concurrentie. 

En wat moet u rekenen aan een budget voor de advieskosten als u het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem certificaat wilt behalen en dan ook nog snel, zonder drukte of gedoe en vooral praktisch? En zijn er naast deze uitgave nog andere investeringen die ook betaald moeten worden? 

ISO 9001:2015 certificering in een vlot tempo en tegen betaalbare financiële directe en indirecte kosten invoeren lijkt lastig maar ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering invoeren en implementeren kan met een begeleiding hulp en advies van ISOMANAGEMENT heel eenvoudig, snel en met een redelijk budget ook in úw organisatie én professioneel én praktisch in korte tijd worden gerealiseerd. 

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact

Voordelen ISO 9001 certificering voor de organisatie

ISO 9001 gecertificeerd zijn heeft de volgende voordelen: 

  • een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf maakt minder fouten doordat u anticipeert op risico’s en op afwijkingen en u incidenten vooraf probeert te voorspellen en voorkomen; 
  • de fouten díe nog worden gemaakt in de organisatie zorgen voor nieuwe optimalisering en verbetering van processen en werkwijzen; 
  • ISO 9001 certificering is ook belangrijk voor meer lijn en structuur in de organisatie. De structuur in de organisatie van visie, beleid, strategie en doelstellingen zijn leidend bij de sturing en beheer van de onderneming; 
  • ISO 9001:2015 gecertificeerde bedrijven werken meer doelgericht en efficiënter, efficiency komt voort uit procesbenadering en verbetering van processen;  
  • met ISO 9001 certificering krijgt uw onderneming de voorkeur bij veel belangrijke tenders en aanbestedingen. Soms levert het certificaat extra punten bij aanbestedingen, vaak is voor een aanbieding een ISO 9001 certificaat verplicht; 
  • met het ISO certificaat toont u aan dat klanttevredenheid hoog in het vaandel staat. Tevreden loyale klanten zijn de basis van een gezonde onderneming; en 
  • ISO 9001 certificering levert extra mogelijkheden en kansen voor de onderneming bij aanbestedingen. Dus met ISO 9001 certificering meer mogelijkheden en groeikansen en hogere omzet met meer winst. 

ISO 9001 certificeren en een ISO certificaat onder accreditatie behalen is erg nuttig voor zowel de uitvoering als voor het management van het bedrijf.
ISO 9001 gecertificeerd zijn geeft veel rendement voor uw investering in het ISO-certificaat. 

Meer informatie ?

SO 9001 certificaat behalen – externe certificatie-audit 

Het ISO certificaat is een schriftelijke verklaring ter bevestiging dat u voldoet aan de eisen van de ISO standaard. U kunt het ISO 9001 certificaat behalen via een externe ISO 9001 certificatie-audit, een onderzoek en controle naar de invoering en implementatie van de ISO 9001 voorschriften en normeisen. 

Externe ISO certificatie audit 

Deze externe ISO 9001 certificatie-auditis een onderzoek en verificatie door een externe, deskundige en onafhankelijke partij, een geaccrediteerde en geautoriseerde ISO-certificering Instelling (CI).
Een auditor van de CI controleert of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan alle ISO 9001 normeisen en verifieert dit in de praktijk. Wanneer uw organisatie tijdens deze evaluatie en beoordeling aan de auditor kan aantonen dat processen, procedures en management in overeenstemming zijn met alle voorwaarden van de norm bevestigt de auditor dat uw onderneming werkt conform de regels en voorschriften standaard. Dit inzicht en overtuiging van de auditor worden door een certificatie-commissie van de CI bekeken en nog getoetst op een procedureel juiste uitvoering.
Bij een positieve uitkomst van deze analyse ontvangt uw onderneming ontvangt als bewijs het ISO-certificaat. Uw organisatie is dan ISO 9001 gecertificeerd en krijgt een ISO-certificaat als legitimatie van het voldoen aan en werken conform de ISO 9001:2015 norm. Met het certificaat laat de organisatie zien waarde te hechten aan klanttevredenheid en efficiency. 

ISO Certificatie-audit ondersteuning 

Wij  ondersteunen uw organisatie -indien gewenst- ook bij deze externe ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie-audit, de keuring of controle door de auditor van een betrouwbare onafhankelijke ISO 9001 geaccrediteerde certificatie-instelling. De accreditatie bevestigd de betrouwbaarheid en onfahankelijkheid van de certificerende instelling. Deze ISO certificeerder stelt vast of u in theorie en praktijk voldoet aan de eisen voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat.  

In de formele externe ISO 9001 certificatie-audit levert de organisatie het bewijs dat ze voldoet aan de eisen van de kwaliteitsmanagement-norm, aan de wet- en regelgeving en aan de verwachtingen van de klant. Wanneer u slaagt ontvangt u een internationaal erkende schriftelijke verklaring, het ISO 9001 certificaat, dat garandeert dat u voldoet aan de eisen van de ISO 9001 certificatie-norm. 

ISO 9001 certificaat behalen en klanttevredenheid 

U heeft het ISO 9001 certificaat behaald. Dit ISO 9001 certificaat dient als bewijs en als waarborg voor de kwaliteit van uw ISO 9001 gecertificeerde organisatie en als garantie voor kwalitatief steeds betere diensten en producten. 
Het ISO 9001 certificaat is een verzekering voor uw klanten en opdrachtgevers dat uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 certificaat eisen voor klanttevredenheid. Tevreden klanten zijn belangrijk voor uw organisatie. Klanttevredenheid is de basis voor klantenbinding en klantenloyaliteit. Klanttevredenheid zorgt daarmee voor lagere verkoopkosten.  

Informatie offerte advieskosten ISO 9001 

kwaliteitssysteem certificering 

Een offerte voor de advieskosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en advieskosten ISO 9001 certificering. 

Kosten voor training medewerkers zijn meestal niet nodig. De training van medewerkers is veelal overbodig omdat ISO 9001 geen, of weinig verandering vraagt in bestaande werkwijzen. Wanneer toch extra opleiding of coaching nodig is doen we dat incompany waardoor de trainingskosten voor het personeel en management laag blijven. 

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI’s (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met één van onze adviseurs. Zie de contactgegevens hieronder. 

Kostenindicatie ISO 9001 certificering 

Kosten ISO 9001 certificering > prijsindicatie kosten indicatie ISO 9001 certificatie 

Kostenindicatie kosten ISO 9001 certificering 

Wat kost ISO 9001 certificering en wat zijn de kosten voor het ISO certificaat? 

De financiële advieskosten voor invoering van ISO 9001 certificering norm bedragen
vanaf 1900,= euro voor een eenmansbedrijf of ZZP-er. Deze kosten betreffen de totale begeleiding, advies en uitvoering van de implementatie van het kwaliteitssysteem. 

De ISO 9001 certificering advieskosten van ISO 9001 certificering voor een MKB organisatie van 50 fte zijn ca. 6.600,= euro.  voor de kosten voor grotere instellingen en ondernemingen is meer informatie nodig voor een goede indicatie van de kosten. 

Deze kosten voor invoeren van de ISO 9001 certificering norm eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen zijn afhankelijk van het aantal processen en procedures in de organisatie. Uitgaven voor extra kosten of investeringen zijn voor ISO 9001 certificering invoering meestal niet nodig. 

De ISO 9001 certificering kosten waar u vervolgens rekening mee moet houden zijn de kosten voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificerende instellingen (zie hieronder). De kosten voor deze certitiferende instellingen (CI’s) worden verdeeld over de contractperiode van 3 jaar. 

De ISO 9001 certificering onderhoudskosten in euro’s en de kosten in tijd voor het onderhoud van uw ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem zijn niet meer dan de kosten in geld en tijd die u toch al uitgeeft aan het managen van uw organisatie. Deze management kosten bestaan uit de tijdsbesteding voor de aansturing van uw organisatie. 

Wilt u meer over de ISO 9001 kosten weten dan we u hier kort kunnen vertellen? Maak dan gewoon even een afspraak. Klik op de link en u heeft binnen enkele uren onze reactie >> Afspraak maken voor vrijblijvend gesprek. 

( U kunt natuurlijk ook direct een offerte voor deze kosten aanvragen >> Offerte kosten) 

Kosten ISO 9001 certificerende instellingen 

Kosten ISO 9001 certificatie – certificaat

De ISO 9001 certificeringkosten die een CI (Certificerende Instelling) berekent zijn op vaste tarieven gebaseerd. De door het ISO 9001 certificeringbureau aan certificering-audits te besteden tijd en dus kosten, wordt voorgeschreven door de RvA (Raad voor Accreditatie).

Kostenindicatie certificatiekosten ISO 9001 norm certificatie

De kosten voor de ISO 9001 certificatie vraagt u op bij een geaccrediteerde ISO certificering-instelling. U ontvangt dan een offerte met de kosten voor ISO 9001 certificatie gespecificeerd bij een contract voor 3 jaar.
Deze ISO 9001 certificatiekosten zijn voor een productie organisatie van 3 tot 30 werknemers het eerste jaar ca. 2100 – 2800,= euro.
Voor de ISO 9001 certificatiekosten voor een handelsbedrijf van 3 tot 15 werknemers moet u het eerste jaar voor uw budget rekening houden met kosten vanaf ca. € 2.000,= euro tot 2.400 euro.
De certificatie-kosten voor de daaropvolgende jaren bedragen circa € 1.200,= euro per jaar.