PC KAM Advies is de flexibele oplossing voor BRZO 2015 /SEVESO III bedrijven

BRZO 2015/SEVESO III diensten van PC KAM Advies

De drempelwaarde en eisen aan bedrijven

BRZO

1 Wat is BRZO?

BRZO staat voor: Besluit risico’s zware ongevallen 2015.
BRZO is een samenvatting, in één juridisch kader, van  wet- en regelgeving op het gebied van:

 • arbeidsveiligheid,
 • omgevingsveiligheid
 • rampbestrijding

De belangrijkste doelstelling is:

 • voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • bescherming van het milieu
 • beheersbaar houden van grote rampen

BRZO is geen keuze maar een wettelijke verplichting

Bedrijven vallen onder de verplichtingen uit de BRZO 2015/ Seveso III richtlijn als hun bedrijfsprocessen en opslagcapaciteit van gevaarlijke stoffen aan de in bijlage 1 van de SEVESO III richtlijn gestelde voorwaarden voldoen.

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact

BRZO 2015/SEVESO III diensten van PC KAM Advies

 • Opstellen en uitvoeren van beleid in VBS elementen met bijbehorende processen en procedures;
 • Opstellen en revisie van procedures, werkinstructies die betrekking hebben op de elementen van het VBS;
 • Incidentenonderzoek op gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu;
 • Risico-identificatie en veiligheidsstudies (Hazid, Hazop, PHR t.b.v. Noodscenario’s, BNP etc.);
 • Kwantitatieve en semi-kwantitatieve Risico Analyse zoals QRA en LOPA;
 • Opstellen preventiebeleid – PBZO document n.a.v. (VBS onderzoek);
 • Opstellen Veiligheidsrapport VR n.a.v. (VBS onderzoek);
 • uitvoeren van interne audits als externe auditor;
 • Externe consultant bij BRZO inspecties van het bevoegd gezag (WABO en I_SZW etc., veiligheidsregio);
 • Bedrijfscertificering volgens ISO 9001, 14001, 45001 en NTA 8620;
 • Veiligheidstrainingen voor uw personeel.

Flexibele urencontracten

 

 • beschikt u, wanneer dat nodig is, het hele jaar door, over de juiste BRZO 2015/SEVESOIII expertise;
 • betaalt u alleen wanneer u onze expertise daadwerkelijk gebruikt (contracten van 50, 100 en 200 uur per jaar; (andere contractduur ook mogelijk);
 • kunt u wanneer dat noodzakelijk is uw contract wijzigen[1]
 • heeft u een luisterend oor voor acute vragen.

Naast deze diensten kan PC KAM Advies ook een VCA scan uitvoeren van uw onderaannemers en contractors noodzakelijk voor uw bedrijfsmanagementsystemen (zie pagina VCA).

[1] Voorwaarden opnemen in contract (per kwartaal wijzigen; per jaar opzeggen)

BRZO 2015, drempelwaarde en eisen aan bedrijven

De drempelwaarden voor de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en mengsels (zie bijlage I van Seveso III) bepalen of een bedrijf onder het BRZO 2015 / SEVESO III valt.

Ook bepaalt deze bijlage of het gaat om een lage- of hoge drempel inrichting.

Meer informatie ?

Bron: