Ongevalsonderzoek

“Waar gehakt wordt vallen spaanders”, zo luidt een oud Nederlands spreekwoord.
Dit spreekwoord wordt vaak gebruikt om aan te geven dat waar gewerkt wordt incidenten of ongevallen kunnen plaatsvinden.

De belangrijkste reden om ongevallen te onderzoeken is om hiervan te leren om herhaling te voorkomen.

De veiligheidsspecialist van PC KAM Advies kan als ervaren onafhankelijke ongevalsonderzoeker meldingsplichtige ongevallen onderzoeken.

Belangrijke aspecten bij een ongevalsonderzoek zijn:

  1. Zowel het onderzoek naar de directe feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het ongeval (directe oorzaken), als de latente omstandigheden (indirecte oorzaken) waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren, zijn de basis voor het onderzoek.
  2. Onderzoek naar de wijze waarop een werkgever zich van haar verantwoordelijkheid heeft gekweten, om haar werknemers een veilige werkplek te bieden (7:658BW).

Naar bovenstaand wetsartikel, uit het Burgerlijk Wetboek, zal een arbeidsinspecteur verwijzen bij zijn/haar onderzoek van een meldingsplichtig ongeval.Met dit in gedachten is het van cruciaal belang om aan te tonen wat u als werkgever heeft gedaan om een veilige werkplek te creëren voor uw werknemers en ongevallen te voorkomen.

Bij het ongevalsonderzoek wordt gebruikt gemaakt van onderzoeksprogramma’s zoals StoryBuilder, S137 en Tripod.

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact

Partners waar PC KAM Advies werkzaam voor is