VCA Bedrijfscertificeringen

 VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS (VCA) 

De veiligheids checklist aannemers wordt in verschillende Europese landen geaccepteerd, als een uniform bedrijfsmanagementsysteem waarmee de veiligheidsprestaties van een bedrijven kunnen worden getoetst.  

Het toetsen van de veiligheidsprestaties van een bedrijf, op basis van de VCA checklistwordt uitgevoerd door een onafhankelijke  partij.  

VCA bedrijfscertificering, uitgevoerd door een geaccrediteerd certificeringsbureau, vormt een basis van vertrouwen voor opdrachtgevers dat uw veiligheidsmanagement op orde is. 

CERTIFICERING NIVEAUS VOOR VCA BEDRIJFSCERTIFICERING 

Afhankelijk van de grote van uw bedrijf en het soort projecten waaraan uw bedrijf deelneemt zijn de volgende certificeringsniveaus mogelijk: 

VCA*, voor onderaannemers (tot 35 medewerkers) 

VCA **, voor hoofdaannemers (met meer dan 35 medewerkers) 

VCA-P, voor bedrijven in de petrochemische sector  

VCU, voor bedrijven in de uitzend- en detacheringbranche 

WAAROM VCA BEDRIJFSCERTIFICERING? 

Veel bedrijven, die zelf een bedrijfsmanagementsysteem hebben, eisen van hun aannemers en onderaannemers dat hun veiligheidsprestaties langs de lat van een VCA bedrijfscertificering wordt gelegd en getoetst.
 

Een VCA bedrijfscertificering verhoogd het vertrouwen van opdrachtgevers, dat de door hen geselecteerde aannemers en onderaannemers oog hebben voor veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) bij het uitvoeren van de  uitbestede werkzaamheden 

CERTIFICERING 

De VCA certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde1 instelling (CI).  

Een auditor van de CI voert een onderzoek uit om vast te stellen of uw bedrijfsmanagement systeem voldoet aan de eisen uit de VCA checklist.  

Bij de certificering van uw bedrijf ontvangt u een uitgeschreven certificaat en wordt uw bedrijf opgenomen in het VCA bedrijvenregister van de stichting SSVV, die toeziet op het naleven van alle protocollen en afspraken. 

De CI keert jaarlijks terug om te controleren of uw bedrijf nog aan de certificeringeisen voldoet. 

U kunt 1 of meerdere vestiging laten certificeren. 

De VCA specialist van PC KAM Advies adviseert u hier graag vrijblijvend over. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE 

  • Een vereiste voor het verkrijgen van een opdracht bij veel opdrachtgevers. 
  • VCA is een breed geaccepteerde, uniforme checklist. 
  • VCA zorgt voor een duidelijke structuur: de aannemer kan zich richten op het verbeteren van zijn VGM beheersysteem. 
  • VCA wordt toegepast onder formele accreditatieregels, waardoor aannemers verzekerd zijn van een eerlijke, onafhankelijke, professionele beoordeling door een certificatie-instelling (CI). 
  • Het VCA certificatieproces kent overeenkomsten met de ISO kwaliteit, milieu en Arbo-systemen en -audits. 
  • VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001. 
  • Door toepassing van het VCA certificatieproces kan het VGM beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM beheersysteem van de opdrachtgever. 
  • VCA is een internationaal systeem en wordt hierdoor toepast en erkend in een aantal EU lidstaten. 

Wilt u een keer een vrijblijvend gesprek?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact

Partners waar PC KAM Advies werkzaam voor is